Pågående uppdrag: stambyte i brf på Kungsholmen.

close x

Att bygga hus

Här beskrivs alla etapper från vårt första möte till dess att du sätter nyckeln i låset till ditt nya hus.

1. Första mötet

På vårt första möte pratar vi om dina behov och önskemål samt presenterar den första preliminära projektkalkylen. Därefter utarbetar vi ett vägledande kostnadsförslag, något som sedan ligger till grund för den detaljerade byggkalkylen.

2. Projektering

I detta tidiga skede av processen fastställer vi tillsammans de nödvändiga tekniska riktlinjerna. Dessa omfattar:
– Funktion och användning
– Utseende, inspiration, byggnadens stil och gestaltning
– Byggtomt
– Budget

3. Idé

Ibland har kunden egna tankar och idéer, något vi tillsammans arbetar vidare med för att få att samspela med funktion och användning. Våra arkitekter och konstruktörer kan möta dina tuffaste krav. I det här stadiet säkerställer vi även att projektet anpassas till gällande byggregler, till byggtomten samt att byggnaden är energieffektiv.

4. Byggprojekt

När konceptet är bestämt och godkänt av kunden är det dags att ta fram den färdiga projekteringen. Detta är grunden för nästa nivå av vårt samarbete.

5. Erbjudande

Nästa steg, det sista innan byggstart, är att ta fram en detaljerad byggkalkyl. Mot bakgrund av projekteringen samt tidigare beslutade detaljer, förbereder vi en offert som innehåller kostnader för hela projektet inklusive avdrag för ROT, tidsplan, betalningsplan samt ett avtal som fastställer samarbetsvillkoren.

6. Byggstart

Nu sätter vi igång. För att bygga ditt hus behöver vi max 90 dagar. Under denna tid gjuter vi husplattan samt monterar de prefabricerade delarna och iordningställer huset. Detta gör vi i samarbete med det polska företaget Genero som bygger delarna till ditt nya hus.

7. Inflyttning och garantier

Huset är nu färdigt och det är dags för dig att flytta in. Vi lämnar alltid tio års garanti på våra konstruktioner. Även 12 månaders service efter avlämning ingår.