Pågående uppdrag: stambyte i brf på Kungsholmen.

close x

För bostadsrättsföreningar

W-33

Vi är specialiserade på stambyten i bostadsrättsföreningar. Det ställer höga krav på planering och utförande. Ett stambyte påverkar många människor under lång tid, så löpande information om hur arbetet fortskrider är ytterst viktigt.

  • Vi jobbar gärna med externa konsulter och beställarombud.
  • Vi jobbar alltid mot fasta offerter, både mot föreningen och för medlemmarnas individuella tillval. Vi tar gärna extra uppdrag som ombyggnad och renovering av lägenheter i samband med stambytet.
  • Ritningar upprättas alltid inför byggstart och för dokumentation.
  • Vi genomför veckovisa byggmöten med beställaren för att följa projektet och planeringen.
  • Renhållning är viktigt både för medlemmars bekvämlighet och ur säkerhetssynpunkt. Vi utför dagliga och veckovisa städningar efter schema för att minska besvär med damm och byggmaterial.
  • Vi samlar information och dokumentation tillgängligt i trapphuset. Där brukar vi även ange kontaktinformation samt namn, bilder och behörigheter på de som arbetar i huset.
  • Vi ger full garanti på utförda arbeten och finns alltid till hands till sista besiktningen är genomförd och under hela garanttiden.